torsdag 29 januari 2015

Islamofobi

Det är långt ifrån ovanligt att personer som uttrycker kritik mot islam kallas för islamofober. Men vad är egentligen en islamofob? En fobi är ju en rädsla som är orimlig eller överdriven, men är den rädsla som islamkritiker upplever verkligen orimlig och/eller överdriven? Jag tycker nog inte det. Om man läser koranen, studerar vilket inflytande islam har i de länder där makthavarna säger sig inspireras av islam eller lyssnar till budskapen från missionerande imamer så anser jag att det finns mycket goda skäl att frukta islam. Inget av de länder som låter islam påverka lagstiftningen framstår som särskilt trevliga i mitt tycke och i inget av dessa länder, vad jag vet, är islam den kraft som driver landet framåt i positiv riktning. Följaktligen finns det, för oss sekulära humanister till exempel, mycket goda skäl att frukta islam och dess politiska inflytande och det blir därför helt orimligt att kalla oss för islamofober. Jag tror helt enkelt inte att det finns några islamofober eller islamofobiska resonemang alls, ordet beskriver, så som världen ser ut idag, inte en möjlig kombination av åsikter. För att betrakta denna rädsla som fobisk måste man, enligt mig, anse att det politiska inflytande som islam har i världen är av godo och att det därför saknas rimliga skäl för denna rädsla. Men, vilka av alla de som skriker "islamofob" i den svenska debatten är av den åsikten? Inte många alls tror jag, snarare är det så att dessa debattörer inte har vett att skilja på islam och muslimer. Många anhängare av främlingsfientliga rörelser låter sin rädsla för islam orsaka en orimlig och överdriven rädsla för muslimer, muslimofobi. Detta finns det goda skäl att påpeka, kritisera och diskutera men det skall göras ärligt och utan att blanda bort korten. Saker skall kallas vid sitt rätta namn. Att säga islamofob när man menar muslimofob orsakar problem eftersom man då bidrar till ett klimat som inte kan skilja på kritik av en religiös ideologi, islam, och på de människor som kallar sig muslimer.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar