torsdag 14 mars 2013

REVA

Effektiviseringen av avvisningar som tydligen delvis är ett resultat av projektet REVA (Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete) har skapat nyhetsrubriker nyligen. I intervjuer framställs det som att miljöpartiet och regeringen inte längre är överens om det de kom överens om. Det är en märklig vinkling av verkligheten. Att vara överens om att arbetet med avvisningar skall effektiviseras betyder ju inte nödvändigtvis att man är överens om förträffligheten i alla tänkbara metoder som kan användas för att uppnå det målet. Istället för att försöka skapa rubriker om att miljöpartiet inte längre ställer upp på den gjorda överenskommelsen kunde man ju som journalist kräva av miljöpartiet att de förklarade varför de ogillar REVA och hur de tycker att arbetet med avvisningar skall fungera. Det hade varit mycket mer intressant än att höra regeringen säga "Vi har kommit överens om att effektivisera avvisningarna" och miljöpartiet säga "Vi har inte kommit överens om REVA".

Att journalister inte kan hålla isär begreppen är tråkigt och jag kan bara hoppas på att det beror på en begränsad intellektuell kapacitet, för om det är avsiktligt är vi illa ute.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar