torsdag 21 mars 2013

Skillnaden mellan att göra och att vara

För ett par dagar sedan skrev Heidi Avellan kritiskt i sydsvenskan om den nya påven. Som ett brev på posten kom ett svar på den kritiken i form av en replik i samma tidning. När jag läser vad Sverker Oredsson och Anders Piltz skriver undrar jag återigen vad det kommer sig att så fort religiöst troende blir kritiserade för vad de gör, säger eller argumenterar för så svarar de med att de blir orättvist behandlade och kritiserade för vilka de är. Men, kanske är det inte så konstigt. Som bekant så känner man ju andra bäst som man känner sig själv och om det är något de abrahamitiska religionerna excellerar i så är det ju just diskriminering av människor baserat på vilka de råkar vara, till exempel kvinnor eller homosexuella.

Det händer att jag blir arg på min son för någonting han har gjort. En inte helt ovanlig reaktion från hans sida är att då gråtande utbrista i "du hatar mig". I dessa lägen är det viktigt att jag som förälder gör mitt bästa för att min son skall förstå att jag inte alls tycker illa om honom, tvärtom. Men, jag tycker illa om det han gjorde. Det är en mycket viktig skillnad, en skillnad som det vore på sin plats att även Anders och Sverker lär sig. Istället för att, likt ett trotsigt barn, göra sig till offer kunde de kanske förklara varför påvens och den katolska kyrkans hållning i frågor om till exempel kvinnors reproduktiva hälsa och homosexuellas rättigheter är befogad. Det är ju nämligen dessa frågor som de kritiseras för, inte deras personliga tro eller vilja att tillhöra ett religiöst sammanhang.

torsdag 14 mars 2013

REVA

Effektiviseringen av avvisningar som tydligen delvis är ett resultat av projektet REVA (Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete) har skapat nyhetsrubriker nyligen. I intervjuer framställs det som att miljöpartiet och regeringen inte längre är överens om det de kom överens om. Det är en märklig vinkling av verkligheten. Att vara överens om att arbetet med avvisningar skall effektiviseras betyder ju inte nödvändigtvis att man är överens om förträffligheten i alla tänkbara metoder som kan användas för att uppnå det målet. Istället för att försöka skapa rubriker om att miljöpartiet inte längre ställer upp på den gjorda överenskommelsen kunde man ju som journalist kräva av miljöpartiet att de förklarade varför de ogillar REVA och hur de tycker att arbetet med avvisningar skall fungera. Det hade varit mycket mer intressant än att höra regeringen säga "Vi har kommit överens om att effektivisera avvisningarna" och miljöpartiet säga "Vi har inte kommit överens om REVA".

Att journalister inte kan hålla isär begreppen är tråkigt och jag kan bara hoppas på att det beror på en begränsad intellektuell kapacitet, för om det är avsiktligt är vi illa ute.

onsdag 6 mars 2013

Islamism

Daniel Görtz skriver på newsmill, om islamismen att "Även om man inte tycker om någonting behöver man inte döma det. Vi behöver förstå, förlåta och sen ta ansvar.". Detta som reaktion på en artikel av Nima Gholam Ali Pour. Jag delar inte Daniels analys. Vi behöver inte alls förstå, förlåta eller ta ansvar för de medeltida värderingar som genomsyrar islamismen. Islamismen skall behandlas på precis samma sätt som nazism och andra liknande värdesystem som åsidosätter mänskliga rättigheter. En ideologi som till exempel förespråkar mord på homosexuella och förvägrar kvinnor möjligheten att själva bestämma över sina liv, har ingen plats alls i vårt moderna samhälle och skall förstås varken förstås eller förlåtas. Det skall stoppas.

Sen kan jag inte låta bli att kommentera följande "Islamism är ett av många olika möjliga uttryck för ett traditionellt, förmodernt medvetande. Det är alltså en nivå av medvetande (det finns gott om kristina, hinduiska, buddhistiska, hedniska, marxististiska och ateistiska/nationalistiska uttryck för samma nivå)." Återigen kan vi läsa en artikel som uppenbarligen inte begriper vad ordet ateist betyder. Det finns inga ateistiska/nationalistiska uttryck. Att inte tro på gud har ingenting med politiska uttryck att göra och det är inte heller en "religion", lika lite som att inte tro på tomten, inte tro på gröna utomjordingar, inte tycka om spenat. Sluta associera mig, som ateist, med en massa annat som inte har ett skvatt med min icke-tro att göra. Gruppen av människor som inte tror på någon gud har, i sin egenskap av att vara ateister, inget annat gemensamt än just det, INGET ANNAT.