måndag 2 juli 2012

REP-avdrag

Åsa Romson slår, i en artikel, i SvD idag ett slag för reparationstjänster. Tydligen har Åsa Romson upptäckt att folk oftare köper nya diskmaskiner istället för att reparera vad de redan har. Att det tagit miljöpartiet så lång tid att begripa detta är för mig en gåta. Men, än märkligare är att man lik förbannat inte begriper vad det underliggande egentliga problemet är. Det är helt enkelt för dyrt för privatpersoner att köpa tjänster av varandra eller av företag. Vi tänker oss en målare och en snickare som jobbar för samma timpenning, fyra hundra kronor. För att målaren skall kunna anlita snickaren (inget ROT) i en timme måste han själv jobba drygt två timmar eftersom han betalar snickaren med beskattad lön där sociala avgifter betalats och dessutom åker dit på momsen. Om en juridisk person däremot anlitar samma snickare kostar det enbart fyra hundra obeskattade kronor. En väldigt stor skillnad! Det krävs inget geni för att inse att efterfrågan på reparationstjänster eller andra typer av tjänster säljer som smör i solsken i gruppen juridiska personer men inte alls i gruppen privatpersoner. Privatpersoner är helt enkelt kraftigt diskriminerade i förhållande till juridiska personer. Om vi vill ha ett samhälle där vi sparar på miljön och skapar förutsättningar för en livskraftig tjänstesektor måste vi se till att vanliga privatpersoner kan köpa tjänster på samma villkor som företag gör idag. Vi behöver inte ROT, RUT och REP. Vi behöver politiker som förstår att det är orimligt med ett skattesystem som gör att man måste jobba två timmar själv för att få hjälp i en timme. Om vi istället låter privatpersoner få köpa tjänster på samma villkor som företag gör idag kommer vi att ge kraftiga incitament för att köpa kvalitetsprodukter, som vi kan reparera när de går sönder, och vi kommer dessutom skapa tusentals riktiga och efterlängtade jobb. Åsa, rätt tänkt men du drar fel slutsats. Tänk om, tänk större, tänk rätt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar