onsdag 13 juni 2012

Stefan Attefall kämpar vidare för de kristna skolavslutningarna i sin artikel i SVD. Vad jag inte riktigt begriper i den här debatten är vad det är vi debatterar om. Så vitt jag förstår finns det inget att snacka om. Svensk skola skall enligt lag vara icke-konfessionell vilket innebär, för de av er som har svårt att skilja på begreppen, att det är helt ok att undervisa om religion men inte i religion. Att ha skolavslutningen i kyrkan kan väl vara nog så trevligt om det är rektor som håller i det hela men varför prästerskapet skulle blanda sig i begriper jag inte alls. Prästerna har ingenting med skolavslutningen att göra. Det är skolan eleverna avslutar vilket rimligtvis borde innebära att det är skolans representanter som skall sköta avslutandet. Det förekommer ibland också åsikter som gör gällande att kyrkorna är den svenska kyrkans egendom och att prästerna borde få bestämma själva vad de skall prata om i den händelse att de upplåter lokalerna till en skolavslutning. Nu vet inte jag hur det ligger till rent juridiskt när det gäller ägandet av svenska kyrkor (avser ej frikyrkorna) men nu är det ju som så att dessa kyrkor har byggts med skattemedel, mer eller mindre tvångsmässigt indrivna, och de delfinansieras fortfarande av den svenska skattebasen. Av det följer att det är helt orimligt att enbart en minskande minoritet av det svenska folket skulle ha rätt till dessa lokaler. Även för en icke-troende som mig har kyrkorummen ett värde. De är en del av det svenska kulturarvet och en del av min identitet. Enligt min mening är det därför både rimligt och rätt att kyrkolokaler skall kunna användas till andra sammankomster än religiösa sammankomster, till exempel skolavslutningar. Men, det är då också självklart att dessa sammankomster inte skall behöva övervakas av någon präst. Låt för all del elever ha avslutningar i kyrkorna men låt prästerna stanna hemma och låt våra rektorer ta ansvar för det som faktiskt är just deras ansvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar