onsdag 23 november 2011

Manlig omskärelse

Omid Aghajaris inlägg i debatten om manlig omskärelse är minst sagt egendomlig. Efter en lång utläggning om omskärandets påstått medicinska fördelar sammanfattar han det hela med följande.

"I förlängningen är det detta omskärelsen symboliserar för otaliga människor i diaspora – drömmen om och bandet till det söndertrasade hemlandet. Ett band som några utomstående nu kommer och vill smutsa ned och göra olagligt."

Men vänta lite nu. Menar han på allvar att föräldrarnas behov av en koppling till sina ursprungsländer skall tillfredställas genom att man skär i snopparna på sina nyfödda söner. Nu får det väl ändå vara nog. Föräldrar som skär i och avlägsnar delar av sina barns organ utan att någon sjukdom som motiverar detta förekommer ägnar sig åt grov misshandel. Det är inte svårare än så. Om deras barn, när de fyllt myndiga, känner ett slikt behov av samhörighet med sitt ursprung går det bra att genomföra åtgärden då. När den person som innehar kroppen också själv har behovet alltså.

1 kommentar:

  1. Någonstans i judarnas dunkla forntid uppkom föreställningen att de var Guds egendomsfolk. Det var ju ett sätt att höja detta trängda folks självkänsla i förhållande till omgivande fientliga folk. Ett tecken på judarnas utvaldhet skulle då vara den manliga omskärelsen. Åtgärden medförde att de kände sig förmer än andra folk, samarier, egypter, filisteer m fl som de inte fick beblanda sig med. Att omskärelsen skulle
    ha gjorts av hygieniska skäl är knappast troligt, då man inte tog så allvarligt på sådant i forntiden.

    SvaraRadera